* Hướng dẫn:
- Để đăng ký hồ sơ mới: nhấn Đăng Ký.
- Để tra cứu thông tin hồ sơ: nhập Số biên nhận và nhấn Tra Cứu.
- Nếu hồ sơ có số hiệu thì thời gian giải quyết là 4 ngày.
- Nếu hồ sơ không có số hiệu thì thời gian giải quyết là 30 ngày.

* Phí khi nhận bản sao hộ tịch: 8.000đ/bản sao

* Yêu cầu khi đến nhận bản sao:
Theo Điều 2 của Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp về đăng ký và quản lý hộ tịch thì người đến đăng ký cấp các giấy tờ về hộ tịch:
- Nếu là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thì cần phải có văn bản ủy quyền (không cần công chứng, chứng thực nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được ủy quyền).
- Nếu không thuộc diện nêu trên phải có văn bản ủy quyền và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
- Xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến nhận kết quả hồ sơ.