HOTLINE: (028)38.298.210
 
(Nhập số biên nhận để thực hiện việc đánh giá)
Xin vui lòng sử dụng số biên nhận của hồ sơ nộp từ ngày 01/06/2024
Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. UBND Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh triển triển khai Hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong Quý khách dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý khách đã hoặc đang thực hiện. Sự góp ý của Quý khách sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!