HOTLINE: (028)38.298.210
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023
100% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

3366 hồ sơ.

Đã xử lý

3365 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

4

Đã tiếp nhận 652 hồ sơ Đã xử lý 652 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

5

Đã tiếp nhận 608 hồ sơ Đã xử lý 608 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

6

Đã tiếp nhận 203 hồ sơ Đã xử lý 203 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết Hồ sơ trực tuyến
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Nguyễn Thái Bình 3366 3365 0 0 1 25