HOTLINE: (028)38.298.210
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024
100% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

2770 hồ sơ.

Đã xử lý

2770 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

3

Đã tiếp nhận 714 hồ sơ Đã xử lý 714 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

4

Đã tiếp nhận 604 hồ sơ Đã xử lý 604 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

5

Đã tiếp nhận 444 hồ sơ Đã xử lý 444 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết Hồ sơ trực tuyến
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Nguyễn Thái Bình 2770 2770 0 0 0 1